Diversitas är en leverantör av Stöd och Matchning- en tjänst för arbetssökande som behöver extra stöd och råd under deras jobbsökande. För att delta i Stöd och Matchning hos Diversitas, måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen, och prata med din handläggare gällande möjligheten att söka Stöd och Matchning hos en privat leverantör. När din handläggare har godkänt din begäran om Stöd och Matching, kan du välja Diversitas som din leverantör.

Varför välja Diversitas som din leverantör?

Diversitas bildades 2011 av entreprenörer, och efter mer än fyra år som drivande i branschen för att få ut arbetssökande akademiker på arbetsmarknaden, vet vi vad som fungerar. Som medgrundare till konferensen Working for Change, har vi dessutom en unik tillgång till konferensens nätverk av hundratals HR- och företagschefer. Vi har själva erfarenhet från ett flertal branscher, och har haft ledande befattningar som chefer i olika företag och organisationer.

Vi har utvecklat en metod för att bäst hjälpa dig att få arbete. Inom ramen för programmet får du personligt stöd av en coach, som handleder dig igenom CV-skrivning, anställningsintervjuträning och andra jobb- eller studiefokuserade aktiviteter, för att du snabbt ska nå ditt mål. Genom de individuella coachsamtalen, som äger rum varje vecka, får du det stöd och den motivation som krävs.

Du får också möjlighet att ta del i seminarier och föreläsningar med spännande talare, såsom HR-chefer och företagsledare, samt göra studiebesök på olika företag – allt inifrån vårt nätverk. Du kommer även erbjudas möjligheten att delta i jobbmässor.

Vi på Diversitas förstår värdet av mångfald. Vår egen personal är flerspråkig och våra tjänster är tillgängliga på flera språk utöver svenska och engelska. Vi på Diversitas talar amhariska, arabiska, bosniska, franska, italienska, norska, persiska, rumänska, ryska, serbiska, spanska, somaliska, tamilska, tigrinska och tyska.

Vårt KA nummer är 10046001 (Stockholm och Uppsala)/ 10057564(Göteborg).

Hitta oss på Arbetsförmedlingen’s webbsidan.

Är du redo att köra igång?

Kontakta i så fall din handläggare på Arbetsförmedlingen, eller kontakta oss om du vill veta mer. Ring på 0739 13 40 00 eller maila oss på nyttjobb@diversitas.se

 

Information om nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi på Diversitas har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj.

För att vi på ett effektivt sätt ska kunna planera och följa upp arbetet med att stötta dig på din väg mot anställning eller utbildning, använder vi ett datasystem kallat Workbuster. I systemet Workbuster sparar vi dina personuppgifter (t.ex. personnummer, e-mailadress, telefonnummer, CV, personligt brev och Gemensam Planering). Vi sparar också det ärendenummer som Arbetsförmedlingen överlämnat till oss och som gäller din Stöd och matchnings-tjänst.

Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter. Vi vill därför informera dig om den nya lagstiftningen, men du som är deltagare i Stöd och matchning hos Diversitas AB behöver inte göra någonting med anledning av denna information. Vill du veta mer om våra rutiner för behandling av dina personuppgifter, är du dock välkommen att kontakta vår handläggare.